Ogłoszenia

26 października 2015 12:46 | Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Urząd Gminy w Regiminie zamieszcza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie : Regimina, Pniewa-Czeruch, Grzybowa, Targoni.

czytaj więcej »

17 stycznia 2013 13:41 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Regimin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo...

czytaj więcej »

10 czerwca 2008 14:36 | Ogłoszenia

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha. Grunt w użytkowaniu wieczystm gminy, budynki i budowle stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Przeznaczenie w planie zagospodarowania: 4 p, u (teren obiektów i urządzeń produkcji, składów i magazynów). Lokalizacja:...

czytaj więcej »

Spis Rolny