Przetargi

29 kwietnia 2019 13:40 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/19. NAZWA ZADANIA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

 

                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA

 

Numer sprawy: 02/19

 

REGIMIN, 2019-04-29

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

 

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/19. NAZWA ZADANIA:

 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

 

- Termin wykonania: na okres . do dnia 31.12.2019r.

 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (szacunkowa wartość): 200 000,00 zł

 

 

 

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2019-04-29 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

 

Zakres i warunki zamówienia:

 

 

 

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

 

 

 

a) grysem bazaltowym (emulsją drogową D-70)

 

b) gotowa mieszanka mineralno-bitumicznej na zimno o uziarnieniu 0/8 lub 0/10

 

 

 

2. Zakup wraz z dostawą pospółki lub kruszywa za tonę danej frakcji oraz przepustów ze
    ściankami czołowymi:

 

 

 

a) Kruszywo (piasek) o frakcji 0-2 mm

 

b) Pospółka drogowa (niesortowana) o frakcji piaskowo-żwirowej od 0,075 do 63 mm

 

c) Pospółka drogowa (doziarniona żwirem) o frakcji 16-32 mm przesiewana

 

d) Pospółka o frakcji 0 - 31,5 mm z zawartością 50% kruszywa łamanego

 

e) Tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm

 

f) Tłuczeń o frakcji 0-63 mm

 

g) Tłuczeń drogowy o frakcji 31,5 - 63 mm

 

h) Beton kruszony lub mieszany beton kruszony z cegłą o frakcji 0 - 80 mm

 

i) Przekruszony frez asfaltowy o frakcji 0 - 80 mm

 

j) rura przepustowa drogowa z tworzywa sztucznego np. PEHD karbowana fi 400 SN8

 

k) rura przepustowa drogowa z tworzywa sztucznego np. PEHD karbowana fi 600 SN8

 

l) rura przepustowa drogowa z tworzywa sztucznego np. PEHD karbowana fi 800 SN8

 

m) rura przepustowa drogowa z tworzywa sztucznego np. PEHD karbowana fi 1000 SN8

 

n) ścianka oporowa przepustu drogowego do rury fi 400

 

o) ścianka oporowa przepustu drogowego do rury fi 600

 

p) ścianka oporowa przepustu drogowego do rury fi 800

 

r) ścianka oporowa przepustu drogowego do rury fi 1000

 

 

 

3. Remonty dróg gruntowych i żwirowych;

 

 

 

a) pospółką o frakcji 0 - 31,5 mm z zawartością 50% kruszywa łamanego (grys) o frakcji

 

    16-31,5 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

b) pospółka drogowa (niesortowana) o frakcji piaskowo-żwirowej od 0,075 do 63 mm (wraz z          
                wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i zagęszczeniem)

 

c) pospółka drogowa (doziarniona żwirem) o frakcji 16-32 mm przesiewana (wraz z            
                wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i zagęszczeniem)

 

d) Tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i
                 zagęszczeniem)

 

e) Tłuczeń o frakcji 0-63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i   
                zagęszczeniem)

 

f) Tłuczniem drogowym o frakcji 31,5 - 63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem,
                profilowaniem  i zagęszczeniem)

 

g) Beton kruszony lub mieszany beton kruszony z cegłą o frakcji 0 - 80 mm (wraz z
                wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

 

h) Przekruszony frez asfaltowy o frakcji 0 - 80 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem,            
                 profilowaniem i zagęszczeniem)

 

i) mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni dróg nieutwardzonych  

 

    (gruntowych)

 

 

 

4. Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogami, ale które są wbudowane
    w drodze (studnie, zawory)

 

            a) Regulacja studni

 

            b) Regulacja zaworu

 

 

 

5. Wynajęcie maszyn budowlanych do remontu dróg wraz z operatorami (będą wynajmowane w 
     awaryjnych przypadkach)

 

 

 

a) Praca koparko-ładowarką

 

b) Praca koparki do 16 ton

 

c) Praca koparki powyżej 16 ton

 

d) Praca ładowarki do 14 ton

 

e) Praca ładowarki powyżej 14 ton

 

f) Praca walca drogowego

 

g) Praca samochodu ciężarowego do 18 ton ładowności

 

h) Praca samochodu ciężarowego powyżej 18 ton ładowności do 100km

 

 

 

 

Oferta nr 1:P.H.U. KWARCYT ŁUKASZ CZARNECKI
                 UL. SZEGEDYŃSKA 5/42
                 01-957 WARSZAWA

 

Numer usługi

j.m.

Cena za usługę brutto

Szacunkowe ilości

Szacunkowa wartość brutto

 1a

m2

79,95

300

23 985

1b

m2

196,80

50

9 840

2a

tona

29,52

80

2 361,60

2b

tona

44,28

25

1 107

2c

tona

51,66

25

1 291,50

2d

tona

82,41

25

2 060,25

2e

tona

107,01

25

2 675,25

2f

tona

107,01

25

2 675,25

2g

tona

116,85

25

2 921,25

2h

tona

67,65

25

1 691,25

2i

tona

98,40

25

2 460

2j

mb

101,47

24

2 435,28

2k

mb

237,21

24

5 693,04

2l

mb

449,89

24

10 797,36

2m

mb

736,03

12

8 832,36

2n

szt.

232,17

4

928,68

2o

szt.

419,43

4

1 677,72

2p

szt.

1565,42

6

9 392,52

2r

szt.

1565,42

2

3 130,84

3a

tona

110,70

100

11 070

3b

tona

76,26

150

11 439

3c

tona

88,56

60

5 313,60

3d

tona

135,30

60

8 118

3e

tona

135,30

50

6 765

3f

tona

141,45

50

7 072,50

3g

tona

95,94

70

6 715,80

3h

tona

129,15

150

19 372,50

3i

godz.

190,65

100

19 065

4a

szt.

246,00

20

4 920

4b

szt.

123,00

10

1 230

5a

godz.

123,00

50

6 150

5b

godz.

147,60

40

5 904

5c

godz.

196,80

30

5 904

5d

godz.

147,60

40

5 904

5e

godz.

196,80

30

5 904

5f

godz.

159,90

40

6 396

5g

godz.

147,60

40

5 904

5h

godz.

196,80

30

5 904

SUMA:

245 007,55

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Oferta nr 2:„KOPTRANS” S.C.

 

UL. REUTTA 16”B”

 

06-400 CIECHANÓW

 

 

 

Numer usługi

j.m.

Cena za usługę brutto

Szacunkowe ilości

Szacunkowa wartość brutto

 1a

m2

55,35

300

16 605

1b

m2

97,17

50

4 858,50

2a

tona

18,45

80

1 476

2b

tona

36,90

25

922,50

2c

tona

71,34

25

1 783,50

2d

tona

84,87

25

2 121,75

2e

tona

84,87

25

2 121,75

2f

tona

84,87

25

2 121,75

2g

tona

97,17

25

2 429,25

2h

tona

65,19

25

1 629,75

2i

tona

97,17

25

2 429,25

2j

mb

98,40

24

2 361,60

2k

mb

270,60

24

6 494,40

2l

mb

492,00

24

11 808

2m

mb

1353,00

12

16 236

2n

szt.

307,50

4

1 230

2o

szt.

738,00

4

2 952

2p

szt.

1230,00

6

7 380

2r

szt.

1722,00

2

3 444

3a

tona

120,54

100

12 054

3b

tona

46,74

150

7 011

3c

tona

120,54

60

7 232,40

3d

tona

120,54

60

7 232,40

3e

tona

120,54

50

6 027

3f

tona

135,30

50

6 765

3g

tona

110,70

70

7 749

3h

tona

135,30

150

20 295

3i

godz.

184,50

100

18 450

4a

szt.

492,00

20

9 840

4b

szt.

369,00

10

3 690

5a

godz.

123,00

50

6 150

5b

godz.

159,90

40

6 396

5c

godz.

184,50

30

5 535

5d

godz.

159,90

40

6 396

5e

godz.

270,60

30

8 118

5f

godz.

123,00

40

4 920

5g

godz.

110,70

40

4 428

5h

godz.

135,30

30

4 059

SUMA:

242 752,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Szacunkowa cena brutto*

Okres gwarancji*

Doświadczenie kierownika budowy

Wadium*

1

P.H.U. KWARCYT ŁUKASZ CZARNECKI
UL. SZEGEDYŃSKA 5/42
01-957 WARSZAWA

245 007,55

24

12 – LETNIE

 ----------

2

„KOPTRANS” S.C.
UL. REUTTA 16”B”
06-400 CIECHANÓW

242 752,80

48

12 – LETNIE

----------- 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

Przeczytano: 609 razy.| Wydrukuj|Do góry