Przetargi

07 lutego 2019 12:00 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2019

LP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ

ZAMÓWIENIA

TRYB/PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (NETTO)

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU

ROLNEGO W M. SZULMIERZ

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

112 200,00

II LUB III - KWARTAŁ

2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU

ROLNEGO W M. LIPA

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

122 000,00

II LUB III - KWARTAŁ

3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU

ROLNEGO W M. KARNIEWO

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

49 000,00

II LUB III - KWARTAŁ

4

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

USŁUGA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

624 000,00

I LUB II - KWARTAŁ

5

ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO

WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

682 926,82

III LUB IV - KWARTAŁ

6

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - V GRZYBOWO - BUDOWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

1 500 000,00

III LUB IV - KWARTAŁ

7

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN POPRAWA FUNKJONALNOŚCI DRÓG GMINNYCH

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

74 000,00

II LUB III - KWARTAŁ

8

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. REGIMIN

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

122 000,00

II LUB III - KWARTAŁ

9

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W REGIMINIE

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

122 000,00

II LUB III - KWARTAŁ

10

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SP W REGIMINIE

ROBOTA BUDOWLANA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

122 000,00

II LUB III - KWARTAŁ

Przeczytano: 901 razy.| Wydrukuj|Do góry