Przetargi

21 września 2018 13:50 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

 

Numer sprawy: 12/18

REGIMIN, 2018-09-21

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA:

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W  RAMACH PROJEKTU 
                      „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA POTRZEBY SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU

                        „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 - Termin wykonania: 16.11.2018 r. lub termin zadeklarowany przez wykonawcę w ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia:

Zadanie 1: 170 154,60 zł  

Zadanie 2: 11 565,00 zł

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-09-21 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Numer zadania

Cena brutto*

Termin realizacji*

Termin płatności*

Wadium*

1

CENTRUM „SEDNO” SP. Z O.O.

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48

75-252 KOSZALIN

ZADANIE 1

264 376,20

14 DNI

30 DNI

XXXXXX 

ZADANIE 2

33 825,00

14 DNI

30 DNI

2

MOJE BAMBINO SP Z O.O. SP. K.

UL. GRANICZNA 46

93-428 ŁÓDŹ

ZADANIE 1

167 835,66

DO 16.11.2018

30 DNI

 XXXXXX

ZADANIE 2

XXXXXX 

 XXXXXX

XXXXXX 

Przeczytano: 1029 razy.| Wydrukuj|Do góry