Przetargi

14 września 2018 14:48 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  12/18. Nazwa zadania:

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY
                      DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W  RAMACH PROJEKTU 
                      „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA POTRZEBY
                     SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA
                     PRZYSZŁOŚĆ”

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI DOTYCZĄCYMI W/W ZAMÓWIENIA, KTÓRE SĄ DOŚĆ ZNACZĄCE I POZWOLĄ USZCZEGÓŁOWIĆ ZAMAWIJĄCEMU ZAMÓWIENIE. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 21.09.2018 R.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE W DNIU 17.09.2018 R.   

Przeczytano: 949 razy.| Wydrukuj|Do góry