Przetargi

05 czerwca 2018 11:58 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

ZMIANY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2018-06-05

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/18. Nazwa zadania:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

 

Wymagany termin wykonania zamówienia został zmieniony z 01.07.2018r. do 31.07.2019r. na 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Zmianie uległ również terminy składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-06-12 do godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-06-12, o godz. 10.30

Przeczytano: 132 razy.| Wydrukuj|Do góry