Przetargi

05 czerwca 2018 11:53 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 07/18

REGIMIN, 2018-06-05

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA:

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M.

                        PAWŁOWO (BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ)

 

ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA           

                       CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (BUDOWA BOISKA
                       WIELOFUNKCYJNEGO)

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1: 01 sierpień 2018 roku

Zadanie 2: 30 sierpień 2018 roku

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski):

Zadanie 1:  250 000,00 zł

Zadanie 2: 380 000,00 zł

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-06-05 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Numer zadania

Cena brutto*

Okres gwarancji*

Doświadczenie kierownika budowy

Wadium*

1

Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY”

Witoszów Górny 15,

58-10 Świdnica

ZADANIE 1

393 716,36

60 MIES.

14 - LETNIE

PRZELEW

5 000

ZADANIE 2

 

 


2

 

ZADANIE 1

 

 

 

 

ZADANIE 2

 

 

 

3

 

ZADANIE 1

 

 

 

 

ZADANIE 2

 

 

 

4

 

ZADANIE 1

 

 

 

 

ZADANIE 2

 

 

 

Przeczytano: 147 razy.| Wydrukuj|Do góry