Przetargi

19 października 2017 16:29 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU NA NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w ramach rozeznania rynku

na zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach realizacji projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”

 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

  1. URZĄD GMINY REGIMIN

   ul. Adama Rzewuskiego 19

    06-461 REGIMIN

  2. Telefon: (023) 681-17-56

  3. Faks: (023) 681-17-56 wew. 37

  4. Adres strony internetowej Zamawiającego:           www.regimin.pl        

  5. Adres strony internetowej BIP: www.bip.regimin.pl

  6. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: regimin@bazagmin.pl

    

 2. Podstawa prawna postępowania

  1. Zgodnie z art. 4 pkt 8  Pzp, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 3. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek  dla oddziałów przedszkolnych w Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku.

 

 1. Wskazanie Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz innych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu    

  1. Zamawiający informuje, że wybrał, jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  firmę:

   „ NOWA SZKOŁA” sp. z o.o.

   ul. Polskiej Organizacji Związkowej 25

   90-248 Łódź

       cena netto ogółem zamówienia 31 917,52

       cena brutto ogółem zamówienia  39 000,00 zł

    

  2. Uzasadnienie wyboru oferty - najniższa cena.

  3. W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

   4.3.1 „NOWA SZKOŁA” sp. z o.o.

              ul. Polskiej Organizacji Związkowej 25

               90-248 Łódź

   4.3.2 GRUPA INVEST Sp. z o.o.

            ul. Giedlarowa 99a

             37-300 Leżajsk

Przeczytano: 317 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: