Przetargi

17 stycznia 2020 15:50 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2020

czytaj więcej »

16 grudnia 2019 12:36 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.: „KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY REGIMIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY”

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY REGIMIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY” prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

czytaj więcej »

11 grudnia 2019 11:03 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUŻETU GMINY REGIMIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Regimin zaprasza do złożenia oferty cenowej

czytaj więcej »

25 listopada 2019 16:00 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/19. NAZWA ZADANIA:ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA POTRZEBY SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

REGIMIN, 2019-11-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA POTRZEBY SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA...

czytaj więcej »

03 października 2019 12:59 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/19. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

REGIMIN, 2019-10-03 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/19. Nazwa zadania:

czytaj więcej »

26 sierpnia 2019 12:47 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERTDOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

Numer sprawy: 08/19 REGIMIN, 2019-08-26 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA HALI SPORTOW

czytaj więcej »

20 sierpnia 2019 15:56 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W SPRAWIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. NUMER SPRAWY: 08/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

Z uwagi na liczne pytania w formie pisemnej jak i zapytania w formie telefonicznej w sprawie podziału na części dotyczącej płatności na 2 etapy budowy zamieszczamy pełną informacje dla Wykonawców.

czytaj więcej »