Przetargi

04 sierpnia 2020 12:58 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/20. NAZWA ZADANIA: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY REGIMIN TJ. DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGIMINIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEŃBOKU I Z POWROTEM DO MIEJSCA ICH ZAMIESZKANIA.

Numer sprawy: 05/20 REGIMIN, 2020-08-04 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/20. NAZWA ZADANIA: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE

czytaj więcej »

27 lipca 2020 15:11 | Przetargi

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY REGIMIN TJ. DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGIMINIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEŃBOKU I Z POWROTEM DO MIEJSCA ICH ZAMIESZKANIA.

REGIMIN, 2020-07-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/20. Nazwa zadania: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY REGIMIN TJ. DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGIMINIE, SZKOŁY...

czytaj więcej »

17 lipca 2020 09:38 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT DO ZADANIA PN.ODNOWA MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE GMINY REGIMIN

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE,

czytaj więcej »

09 lipca 2020 10:47 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN – ETAP VIII”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Regimin – etap VIII” Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających...

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 15:34 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20. NAZWA ZADANIA:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

REGIMIN, 2020-06-22 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 15:25 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/20. NAZWA ZADANIA:ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2020-06-22 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NU

czytaj więcej »

04 czerwca 2020 15:08 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/20. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 03/20 REGIMIN, 2020-06-04 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/20. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY

czytaj więcej »

26 maja 2020 12:42 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

Numer sprawy: 04/20 REGIMIN, 2020-05-26 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

czytaj więcej »

11 maja 2020 12:13 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

REGIMIN, 2020-05-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/20. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN Działając na podstawie art. 40 ust. 1&

czytaj więcej »