Przetargi

26 maja 2020 12:42 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

Numer sprawy: 04/20 REGIMIN, 2020-05-26 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

czytaj więcej »

11 maja 2020 12:13 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

REGIMIN, 2020-05-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/20. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN Działając na podstawie art. 40 ust. 1&

czytaj więcej »

21 kwietnia 2020 13:48 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE DO KWOTY 30 000 EURO NA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Z TERENU GMINY REGIMIN

Zapytanie ofertowe „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Regimin Wójt Gminy Regimin zapras

czytaj więcej »

17 kwietnia 2020 13:43 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE DO KWOTY 30 000 EURO NA ODNOWĘ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE GMINY REGIMIN

Regimin 17.04.2020 Znak sprawy 03/20…… Urząd Gminy w Regiminie ul. Adama Rzewuskiego 19 06-461 Regimin ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, &

czytaj więcej »

16 kwietnia 2020 13:36 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE DO KWOTY 30 000 EURO NA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ W M. REGIMIN NA TERENY ZIELENI

Regimin 16.04.2020 Znak sprawy 02/20…… Urząd Gminy w Regiminie ul. Adama Rzewuskiego 19 06-461 Regimin ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, &

czytaj więcej »

16 kwietnia 2020 12:05 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/20. NAZWA ZADANIA: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

Numer sprawy: 02/20 REGIMIN, 2020-04-16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/20. NAZWA ZADANIA: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

czytaj więcej »

14 kwietnia 2020 13:33 | Przetargi

DOTYCZY: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

Numer sprawy 02/20 Regimin, 2020-04-14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 14:02 | Przetargi

DOTYCZY: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

Numer sprawy 02/20 Regimin, 2020-04-08 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/20

czytaj więcej »