Przetargi

11 września 2017 14:48 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-09-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH...

czytaj więcej »

07 września 2017 16:39 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyżywienia tj. bułka słodka z serem, jabłkiem lub budyniem + sok owocowy w kartoniku o pojemności 02.l dla dzieci do oddziału przedszkolnego w Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku w ramach realizacji projektu„Równanie szans wychowanków...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 14:12 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA

Zapytanie ofertowe na dostawę wyżywienia do oddziału przedszkolnego w Regiminie, oddziału przedszkolnego w Szulmierzu oraz oddziału przedszkolnego w Zeńboku w ramach realizacji projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” W ZAŁĄCZENIU: 1...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2017 12:00 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/17. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)

Numer sprawy: 08/17 REGIMIN, 2017-08-30 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/17. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) Termin realizacji do 30.11.2017...

czytaj więcej »

25 sierpnia 2017 12:38 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 08/17 W SPRAWIE BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJO-SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 08/17. Nazwa zadania: „BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)”. W związku...

czytaj więcej »

24 sierpnia 2017 11:30 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres strony internetowej BIP: www.bip.regimin.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: regimin@bazagmin.pl Podstawa prawna postępowania Do...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2017 14:07 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)

REGIMIN, 2017-08-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/17. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) Działając na podstawie...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2017 14:10 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO ZPODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: ZAGOSPODAROWANIE...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2017 14:04 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: ZAGOSPODAROWANIE...

czytaj więcej »