Przetargi

23 sierpnia 2018 09:27 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

REGIMIN, 2018-08-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/18. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

czytaj więcej »

16 sierpnia 2018 14:09 | Przetargi

UWAGA!!! : ZMIANA W TREŚCI I ZAŁĄCZNIKU DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:" LEPSZA EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁÓŚĆ".

Informujemy, iż w treści ogłoszenia została zmienion brzmienie punktu 4 ( tekst zaznaczony na czerwono - usunięto) z: Kryterium nr 4: liczba godzin zajęć ukierunkowanych na rozwój kreatywności, innowacyjności, wykształcenie postaw: współpracy, otwartości, szacunku dla innych,...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2018 11:36 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:" LEPSZA EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁÓŚĆ".

Regimin, 2018 – 08 – 14 Znak: 09/18 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres str

czytaj więcej »

08 sierpnia 2018 13:15 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

REGIMIN, 2018-08-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/18. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO

czytaj więcej »

06 sierpnia 2018 12:26 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA:BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 07/18 REGIMIN, 2018-08-06 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM

czytaj więcej »

27 lipca 2018 14:45 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

czytaj więcej »

23 lipca 2018 12:47 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

Numer sprawy: 08/18 Miejscowość, 2018-07-23 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

czytaj więcej »

12 lipca 2018 14:50 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NABUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-07-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN

czytaj więcej »