Przetargi

14 września 2018 13:13 | Przetargi

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI W LEKOWIE

Wójt Gminy Regimin ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości polożonej w Lekowie, zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

czytaj więcej »

11 września 2018 15:18 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

REGIMIN, 2018-09-11 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BU

czytaj więcej »

10 września 2018 15:33 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-09-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/18. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO...

czytaj więcej »

07 września 2018 12:08 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO

REGIMIN, 2018-09-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/18. Nazwa zadania: WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO

czytaj więcej »

07 września 2018 11:08 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 10/18 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

Numer sprawy: 10/18 REGIMIN, 2018-09-07 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 10/18. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

czytaj więcej »

28 sierpnia 2018 14:21 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI. DOT. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: " LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"

Regimin, 2018 – 08 - 28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Nazwa (firma) i adres Zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Ul. Adama Rzewuskiego 19 06-461 REGIMIN

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 13:43 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-08-23 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJN

czytaj więcej »