Przetargi

05 marca 2018 11:14 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

REGIMIN, 2018-03-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/18. Nazwa zadania: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH) Działając...

czytaj więcej »

27 lutego 2018 14:10 | Przetargi

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH LEKÓWIEC I KOZICZYN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

REGIMIN, 2018-02-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/18. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH LEKÓWIEC I KOZICZYN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA...

czytaj więcej »

26 lutego 2018 11:51 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE - LEKOWO

REGIMIN, 2018-02-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/18. Nazwa zadania: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH...

czytaj więcej »

07 lutego 2018 13:44 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Numer sprawy: 01/18 Miejscowość, 2018-02-07 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/18. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt....

czytaj więcej »

23 stycznia 2018 14:00 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT: DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Numer sprawy: 01/18 REGIMIN, 2018-01-23 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE - Termin wykonania: 30.09.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający...

czytaj więcej »

11 stycznia 2018 14:57 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2018

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA TRYB/PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (NETTO) PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 1 WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO ROBOTA...

czytaj więcej »

05 stycznia 2018 13:45 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

REGIMIN, 2018-01-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/18. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »

13 listopada 2017 15:19 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 09/17 Miejscowość, 2017-11-13 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA...

czytaj więcej »

02 listopada 2017 11:47 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M)

REGIMIN, 2017-11-02 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA...

czytaj więcej »

30 października 2017 15:33 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-10-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH...

czytaj więcej »