Przetargi

17 maja 2019 11:13 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

REGIMIN, 2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/19. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

czytaj więcej »

17 maja 2019 11:05 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/19.NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/19. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

czytaj więcej »

15 kwietnia 2019 15:56 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2019-04-15 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nu

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 13:28 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

REGIMIN, 2019-04-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/19. Nazwa zadania: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH) &n

czytaj więcej »

14 marca 2019 14:55 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 01/19 REGIMIN, 2019-03-14 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/19. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY

czytaj więcej »

05 marca 2019 14:51 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2019-03-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/19. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

czytaj więcej »

07 lutego 2019 12:00 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2019

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ

czytaj więcej »