Przetargi

23 sierpnia 2018 09:27 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

REGIMIN, 2018-08-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/18. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2018 14:09 | Przetargi

UWAGA!!! : ZMIANA W TREŚCI I ZAŁĄCZNIKU DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:" LEPSZA EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁÓŚĆ".

Informujemy, iż w treści ogłoszenia została zmienion brzmienie punktu 4 ( tekst zaznaczony na czerwono - usunięto) z: Kryterium nr 4: liczba godzin zajęć ukierunkowanych na rozwój kreatywności, innowacyjności, wykształcenie postaw: współpracy, otwartości, szacunku dla innych,...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2018 11:36 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:" LEPSZA EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁÓŚĆ".

Regimin, 2018 – 08 – 14 Znak: 09/18 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres strony internetowej BIP: www.bip.regimin.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ug@regimin.pl ...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2018 13:15 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

REGIMIN, 2018-08-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/18. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) Działając na podstawie art. 40...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2018 12:26 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA:BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 07/18 REGIMIN, 2018-08-06 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU...

czytaj więcej »

27 lipca 2018 14:45 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI...

czytaj więcej »

26 lipca 2018 13:43 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (ETAP I: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) W...

czytaj więcej »

23 lipca 2018 12:47 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

Numer sprawy: 08/18 Miejscowość, 2018-07-23 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/18. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) Działając na podstawie...

czytaj więcej »

20 lipca 2018 11:14 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: 08/18 REGIMIN, 2018-07-20 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) ...

czytaj więcej »

12 lipca 2018 14:50 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NABUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-07-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA...

czytaj więcej »