Przetargi

24 czerwca 2019 13:37 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU

Numer sprawy: 06/19 REGIMIN, 2019-06-24 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA:

czytaj więcej »

24 czerwca 2019 13:32 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE

Numer sprawy: 05/19 REGIMIN, 2019-06-24 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA:

czytaj więcej »

11 czerwca 2019 14:33 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W URZĘDZIE GMINY REGIMIN I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

Pytanie 1: Ilość pracowników UG i danych jednostek organizacyjnych? Odpowiedzi do w/w pytania znajduje się na stronie internetowej www.regimin.pl

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 15:47 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU

W związku, że składanie jak i otwarcie ofert przez pomyłkę zostało wyznaczone na dzień 20.06.2019 gdzie przypada święto przesuwa się termin ich składania jak i otwarcia na dzień 24.06.2019 a godziny pozostają bez zmian.

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 15:45 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE

W związku, że składanie jak i otwarcie ofert przez pomyłkę zostało wyznaczone na dzień 20.06.2019 gdzie przypada święto przesuwa się termin ich składania jak i otwarcia na dzień 24.06.2019 a godziny pozostają bez zmian.

czytaj więcej »

05 czerwca 2019 15:15 | Przetargi

ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Regimin i jednostkach organizacyjnych Gminy

czytaj więcej »

05 czerwca 2019 14:30 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

Numer sprawy: 04/19 REGIMIN, 2019-06-05 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

czytaj więcej »