Przetargi

14 sierpnia 2018 11:36 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:" LEPSZA EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁÓŚĆ".

Regimin, 2018 – 08 – 14 Znak: 09/18 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres strony internetowej BIP: www.bip.regimin.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ug@regimin.pl ...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2018 13:15 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

REGIMIN, 2018-08-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/18. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) Działając na podstawie art. 40...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2018 12:26 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA:BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 07/18 REGIMIN, 2018-08-06 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU...

czytaj więcej »

27 lipca 2018 14:45 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI...

czytaj więcej »

26 lipca 2018 13:43 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (ETAP I: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) W...

czytaj więcej »

23 lipca 2018 12:47 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

Numer sprawy: 08/18 Miejscowość, 2018-07-23 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/18. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) Działając na podstawie...

czytaj więcej »

20 lipca 2018 11:14 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: 08/18 REGIMIN, 2018-07-20 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) ...

czytaj więcej »

12 lipca 2018 14:50 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NABUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-07-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA...

czytaj więcej »

05 lipca 2018 14:44 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

REGIMIN, 2018-07-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/18. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) Działając na podstawie art. 40 ust....

czytaj więcej »

26 czerwca 2018 15:20 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/18. NAZWA ZADANIA: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO

REGIMIN, 2018-06-26 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/18. Nazwa zadania: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH...

czytaj więcej »