Przetargi

14 września 2018 13:13 | Przetargi

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI W LEKOWIE

Wójt Gminy Regimin ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości polożonej w Lekowie, zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

czytaj więcej »

11 września 2018 15:18 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

REGIMIN, 2018-09-11 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

10 września 2018 15:33 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-09-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/18. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO...

czytaj więcej »

07 września 2018 12:08 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO

REGIMIN, 2018-09-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/18. Nazwa zadania: WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO (Budynek dawnego dworu jest wpisany...

czytaj więcej »

07 września 2018 11:08 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 10/18 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

Numer sprawy: 10/18 REGIMIN, 2018-09-07 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 10/18. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO - Termin wykonania: 14.12.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2018 14:21 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI. DOT. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: " LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"

Regimin, 2018 – 08 - 28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Nazwa (firma) i adres Zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Ul. Adama Rzewuskiego 19 06-461 REGIMIN Telefon: (023) 681-17-56 Faks: (023) 681-17-56 wew. 37 Adres...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 13:43 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-08-23 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1:...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 11:37 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA:BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: 08/18 REGIMIN, 2018-08-23 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) ...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 09:27 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

REGIMIN, 2018-08-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/18. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2018 14:09 | Przetargi

UWAGA!!! : ZMIANA W TREŚCI I ZAŁĄCZNIKU DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:" LEPSZA EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁÓŚĆ".

Informujemy, iż w treści ogłoszenia została zmienion brzmienie punktu 4 ( tekst zaznaczony na czerwono - usunięto) z: Kryterium nr 4: liczba godzin zajęć ukierunkowanych na rozwój kreatywności, innowacyjności, wykształcenie postaw: współpracy, otwartości, szacunku dla innych,...

czytaj więcej »