Przetargi

14 marca 2019 14:55 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 01/19 REGIMIN, 2019-03-14 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/19. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia...

czytaj więcej »

05 marca 2019 14:51 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2019-03-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/19. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy...

czytaj więcej »

07 lutego 2019 12:00 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2019

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA TRYB/PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (NETTO) PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. SZULMIERZ ROBOTA BUDOWLANA PRZETARG...

czytaj więcej »

18 października 2018 14:00 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 11/18. NAZWA ZADANIA: WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO

Numer sprawy: 11/18 Miejscowość, 2018-10-18 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 11/18. NAZWA ZADANIA: WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO Działając na podstawie...

czytaj więcej »

12 października 2018 14:08 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 13/18. NAZWA ZADANIA:

Numer sprawy: 13/18 REGIMIN, 2018-10-12 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 13/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI...

czytaj więcej »

28 września 2018 12:50 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZADANIE NR 1 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZADANIE NR 2 DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-09-28 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/18. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW...

czytaj więcej »

27 września 2018 14:00 | Przetargi

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2018-09-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 13/18. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI...

czytaj więcej »

25 września 2018 13:24 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 11/18. NAZWA ZADANIA: WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO

Numer sprawy: 11/18 REGIMIN, 2018-09-25 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 11/18. NAZWA ZADANIA: WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO - Termin wykonania: 07.12.2018 r. Bezpośrednio...

czytaj więcej »

21 września 2018 13:50 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 12/18 REGIMIN, 2018-09-21 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ...

czytaj więcej »

20 września 2018 14:56 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 10/18. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

REGIMIN, 2018-09-20 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/18. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

czytaj więcej »