Przetargi

04 czerwca 2019 15:37 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/19. NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 03/19 REGIMIN, 2019-06-04 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/19. NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ...

czytaj więcej »

23 maja 2019 13:50 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. : POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. • NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE • NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU

Regimin 2019-05-23 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. : POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE NUMER SPRAWY:...

czytaj więcej »

17 maja 2019 15:38 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 06/19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ DLA Przetargu nieograniczonego na dostawy ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM...

czytaj więcej »

17 maja 2019 15:35 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY:05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE

REGIMIN, 2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE Działając...

czytaj więcej »

17 maja 2019 12:39 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/19. NAZWA ZADANIA:ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

REGIMIN, 2019-05-17 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/19. Nazwa zadania: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH) ...

czytaj więcej »

17 maja 2019 11:13 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

REGIMIN, 2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/19. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

17 maja 2019 11:05 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/19.NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/19. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2019 13:40 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/19. NAZWA ZADANIA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: 02/19 REGIMIN, 2019-04-29 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/19. NAZWA ZADANIA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2019 15:56 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2019-04-15 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/19. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 13:28 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

REGIMIN, 2019-04-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/19. Nazwa zadania: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH) Działając...

czytaj więcej »