Przetargi

18 marca 2020 13:42 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/20. NAZWA ZADANIA:ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

Numer sprawy: 02/20 REGIMIN, 2020-03-18 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/20. NAZWA ZADANIA: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

czytaj więcej »

10 marca 2020 15:32 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

REGIMIN, 2020-03-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/20. Nazwa zadania: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM D

czytaj więcej »

05 lutego 2020 15:02 | Przetargi

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

REGIMIN, 2020-02-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/19. Nazwa zadania: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DR&

czytaj więcej »

17 stycznia 2020 15:50 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2020

czytaj więcej »

16 grudnia 2019 12:36 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.: „KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY REGIMIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY”

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY REGIMIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY” prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

czytaj więcej »

11 grudnia 2019 11:03 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUŻETU GMINY REGIMIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Regimin zaprasza do złożenia oferty cenowej

czytaj więcej »