Przetargi

28 czerwca 2019 14:11 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

REGIMIN, 2019-06-28 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/19. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa...

czytaj więcej »

28 czerwca 2019 14:07 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/19. NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2019-06-28 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/19. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: WYMIANA...

czytaj więcej »

24 czerwca 2019 13:37 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU

Numer sprawy: 06/19 REGIMIN, 2019-06-24 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ...

czytaj więcej »

24 czerwca 2019 13:32 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE

Numer sprawy: 05/19 REGIMIN, 2019-06-24 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ...

czytaj więcej »

11 czerwca 2019 14:33 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W URZĘDZIE GMINY REGIMIN I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

Pytanie 1: Ilość pracowników UG i danych jednostek organizacyjnych? Odpowiedzi do w/w pytania znajduje się na stronie internetowej www.bip.regimin.pl zostało zamieszczone w dniu 07.06.2019 w zakładce przetargi. Pytanie 2: Czy każdy podmiot ma aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma...

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 15:47 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU

W związku, że składanie jak i otwarcie ofert przez pomyłkę zostało wyznaczone na dzień 20.06.2019 gdzie przypada święto przesuwa się termin ich składania jak i otwarcia na dzień 24.06.2019 a godziny pozostają bez zmian.

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 15:45 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE

W związku, że składanie jak i otwarcie ofert przez pomyłkę zostało wyznaczone na dzień 20.06.2019 gdzie przypada święto przesuwa się termin ich składania jak i otwarcia na dzień 24.06.2019 a godziny pozostają bez zmian.

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 12:20 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W URZĘDZIE GMINY REGIMIN I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

Odpowiedzi na pytania wykonawców w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Regimin i jednostkach organizacyjnych Gminy 1. Czy zamawiający wymaga osobistych wizyt IOD we wszystkich wymienionych jednostkach a jeżeli tak to w jakim minimalnym...

czytaj więcej »

05 czerwca 2019 15:15 | Przetargi

ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Regimin i jednostkach organizacyjnych Gminy Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29...

czytaj więcej »

05 czerwca 2019 14:30 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

Numer sprawy: 04/19 REGIMIN, 2019-06-05 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA Termin wykonania: 31 sierpień 2019 roku Bezpośrednio przed otwarciem...

czytaj więcej »