Komunikaty

16 czerwca 2016 15:22 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

                                                                      Regimin,2016.06.16

Nr 6733.4.2016

 OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY REGIMIN

 

                Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  z 2013 r. poz.267 ze zm./ oraz art.10 i  art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016r. , poz. 23/,  że  zostało  zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia  16.06.2016 r. -  postępowanie  w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Pawłowo. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

  

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Pawłowo
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP  Urzędu Gminy w Regiminie

                                                                                                         

Przeczytano: 1007 razy.| Wydrukuj|Do góry