Komunikaty

03 marca 2016 10:01 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gmyny Regimin w/s zakończenia postępowania o środowiskowych ...

 Regimin, 2016.03.01

Nr 6220.1.2015.2016

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY REGIMIN

               Zgodnie z  art. 30 i art.33 ust.1  w związku z art.79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa  oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko/ Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm./, informuję, że  postępowanie dot. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia – budowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami /III etap/ w miejscowościach Targonie, Lekowo i Grzybowo  -  zostało zakończone wydaniem decyzji Wójta Gminy w Regiminie z dnia 01.03.2016 r.

       Strony mają prawo zapoznania się z jej treścią   w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

        Rozdzielnik:

  1. Strona  internetowa Urzędu Gminy Regimin
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie
  3. Mieszkańcy wsi Targonie, Lekowo, Grzybowo                      
  4. a/a

                                                                                               z up. Wójta Gminy

                                                                                               mgr Małgorzata Kosińska

                                                                                               Sekretarz Gminy

                                                    

Przeczytano: 933 razy.| Wydrukuj|Do góry