Komunikaty

13 stycznia 2016 12:50 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie w/s zakończenia postępowania .....

 Regimin,2016.01.11

Nr 6733.7.2015.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

                Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.10 i  art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013r. , poz. 267 ze zm./,  że  zostało  zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 11.01.2016 r. -  postępowanie  w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonego z wniosku pełnomocnika Energa Operator S.A. – budowy kablowej sieci elektroenergetycznej NN w m. Kozdroje. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

  Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Kozdroje
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP  Urzędu Gminy w Regiminie

                                                                                                         

Przeczytano: 805 razy.| Wydrukuj|Do góry