Komunikaty

29 czerwca 2011 10:27 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Regimin,2011.06.29

ROŚ.6733.2.2011

  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

               Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./zawiadamiam,  że  postępowanie wszczęte  na wniosek Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy  drogi gminnej relacji Grzybowo - Pawłowo zostało zakończone decyzją  z 29.06.2011 r.

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją  w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 7.00 – 15.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Grzybowo i Pawłowo
  2. Tablica ogłoszeń  Urzędu Gminy w Regiminie
  3. a /a

Przeczytano: 1780 razy.| Wydrukuj|Do góry