Komunikaty

28 czerwca 2011 11:48 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Regimin,2011.06.28   ROŚ.6733.1.2011 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

                Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  Nr 80, poz.717 ze zm./, że  postępowanie wszczęte  na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy  drogi powiatowej 1202W relacji Obrębiec—Szczepanki - Szulmierz zostało zakończone decyzją  z 28.06.2011 r. r.

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją  w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 7.00 – 15.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Radomka i Koziczyn
  2. Tablica ogłoszeń  Urzędu Gminy w Regiminie
  3. Gmina Opinogóra Górna

Przeczytano: 1683 razy.| Wydrukuj|Do góry