Komunikaty

02 maja 2011 14:34 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych ......

  Regimin,2011.05.02  ROŚ.6220.3.2011 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN 

              Zgodnie z  art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  oddziaływania na  środowisko oraz oddziaływania  na środowisko  / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/. informuję, że zostało zakończone decyzją Wójta Gminy  Regimin  z dnia 02.05.2011 r., postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1202 W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz od km 9+088 do km 11+073  planowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Strony mają możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w   Urzędzie Gminy Regimin, pokój nr 13, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 w terminie 14 dni  od daty niniejszego obwieszczenia.    

 Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi  Koniczyn i wsi Radomka
  2. Tablica ogłoszeń  oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie
  3. Gmina Opinogóra

 

 

                                                                                             

Przeczytano: 1663 razy.| Wydrukuj|Do góry