Komunikaty

22 marca 2018 13:34 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s podjęcia postępowania ooś

                                                                                             Regimin,2018.03.21

Nr 6220.2.2017.2018

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY REGIMIN

 

                Na podstawie art. 7, art.8, art.9, art.10, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257./,w związku z art. 33 ust.2 pkt 2 tiret a ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm./,

 Podaję do publicznej wiadomości,

że postępowanie administracyjne, wszczęte w dniu 13.03.2017r. /data wpływu / postępowania administracyjnego z wniosku  z dnia 10.03.2017 r.  Pana Władysława Rutkowskiego, reprezentowanego przez ERKAPE Renata Pietraszek oraz przez Annę Marię Graboś i Wojciecha Lenartowicza Kancelaria Adwokacka Nobilis Partners, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego  na budowie fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 12 w miejscowości Karniewo – zostało podjęte postanowieniem Wójta Gminy Regimin z dnia 01.02.2018 r.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Regimin wystąpił w dniu 21.03.2018 r. do właściwego organu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – w celu uzgodnienia przedmiotowego przedsięwzięcia.

                                                                                                                           WÓJT

                                                                                                                        mgr Lech Zduńczyk

 Otrzymują:

1. Mieszkańcy  wsi Karniewo

2.  Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 576 razy.| Wydrukuj|Do góry