Komunikaty

22 grudnia 2017 12:23 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

                                                                                    Regimin,2017.12.22

Nr 6733.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

              Zgodnie z  art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2017,poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2016r., poz .778/- informuję, że zostało wszczęte postępowanie  -  dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowy sieci elektroenergetycznej  wraz z demontażem istniejącej w m. Pniewo Wielkie .

 

         Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie         / pok. nr 13/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie  14 dni od daty niniejszego  obwieszczenia.

 

Rozdzielnik:

  1. 1.    Tablica ogłoszeń  oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie
  2. 2.    Mieszkańcy wsi Pniewo Wielkie
                                                                                                                                           WÓJT
                                                                                                                                    mgr Lech  Zduńczyk

 

 

 

 

 

                                                     

Przeczytano: 618 razy.| Wydrukuj|Do góry