Komunikaty

09 listopada 2017 10:11 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ...

Regimin,2017.11.08

Nr 6220.2.2017

Obwieszczenie  Wójta Gminy Regimin

                 Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.2 pkt 2 tiret a ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353/,

 

podaję do publicznej wiadomości,

że postępowanie administracyjne, wszczęte w dniu 13.03.2017r./ data wpływu/ z wniosku z dnia 10.03.2017 r.  Pana Władysława Rutkowskiego, reprezentowanego przez ERKAPE Renata Pietraszek oraz przez Annę Marię Graboś i Wojciecha Lenartowicza Kancelaria Adwokacka Nobilis Partners, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego  na budowie fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 12 w miejscowości Karniewo -  zostało z urzędu zawieszone postanowieniem Wójta   Gminy  Regimin z dnia 27.10.2017r.  -  do czasu ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłej jednej ze Stron postępowania.

 

Otrzymują:

1. Mieszkańcy wsi Karniewo

2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie                            WÓJT 

                                                                                                          Lech Zduńczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 943 razy.| Wydrukuj|Do góry