Komunikaty

20 marca 2020 12:40 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE dotyczące budowy obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 12 w miejscowości Karniewo, gmina Regimin, powiat ciechanowski

Regimin, 18 marca 2020r. BPK.6220.2.2017.2018.2019.2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale s

czytaj więcej »

03 marca 2020 12:10 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE dotyczące budowy obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 12 w miejscowości Karniewo, gmina Regimin, powiat ciechanowski

Regimin, 02 marca 2020r. B.6220.2.2017.2018.2019.2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo

czytaj więcej »

03 lutego 2020 09:28 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie budowy obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 12 w miejscowości Karniewo, gmina Regimin, powiat ciechanowski

Regimin, 31 stycznia 2020r. B.6220.2.2017.2018.2019.2020 KOMUNIKAT Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

czytaj więcej »