Komunikaty

08 kwietnia 2019 11:49 | Komunikaty

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast 6220.2.2018.2019 Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie Dostępnym Wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej...

czytaj więcej »

26 marca 2019 14:14 | Komunikaty

Komunikat Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowe Gospodarsto Wodne Wody Polskie

WA.ZUZ.1.421.7.2019.MG Dotyczy: wniosku z dnia 13 lutego 2019 r. (data wpływu dnia 19 lutego 2019 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Pławnica w km 8+900 zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 616 w km 37+659 oraz na wykonanie...

czytaj więcej »

20 marca 2019 13:29 | Komunikaty

Informacja Wójta Gminy Regimin w sprawie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w Pawłowie

Znak: 6220.5.2018.2019 Regimin, 18.03.2019 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY REGIMIN o opiniach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+463,50 do km 24+074,00 w miejscowości Pawłowo", na terenie działek oznaczonym numerami...

czytaj więcej »

07 marca 2019 15:12 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Regimin, 27.02.2019 r. 6220.2.2018.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze...

czytaj więcej »

05 marca 2019 14:52 | Komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Ciechanów, 28 lutego 2019 r. WA.ZUZ. 1.421.7.2019. MG OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze. zm.), DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE podaje do publicznej wiadomości informację...

czytaj więcej »

05 marca 2019 14:50 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

WA.ZUZ. 1.421.7.2019. MG ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze. zm.), oraz zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17ust. 3 pkt b...

czytaj więcej »

04 marca 2019 15:22 | Komunikaty

Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dn. 21.02.2019r.

Podaje się do publicznej wiadomości Decyzję Starosty Ciechanowskiego z dn. 21.02.2019r. w związku z ustaleniem stanu prawnego działki 345/2 położonej w miejscowości Szulmierz.

czytaj więcej »

30 stycznia 2019 15:53 | Komunikaty

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Karniewo w sprawie wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie Dostępnym Wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regirnin: www. https://bip.regimin.pl w zakładce "komunikaty" i na stronie internetowej Urzędu Gminy Regimin: www. https://regimin.pl...

czytaj więcej »