Komunikaty

27 grudnia 2010 14:29 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Regimin, 2010.12.27 Nr 7624/6/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku NATURA Sp. z o.o. w Trzciance postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowy gorzelni...

czytaj więcej »

29 czerwca 2010 09:03 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec.celu publ.

Regimin,2010.06.28 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że postępowanie wszczęte w dniu 01.06.2010 r. na wniosek...

czytaj więcej »

09 czerwca 2010 12:04 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Regimin, 2010.06.08 Nr 7624/5/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na...

czytaj więcej »

08 czerwca 2010 09:33 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji celu publicz.

Regimin,2010.06.08 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że zostało wszczęte w dniu 01.06.2010 r. na wniosek...

czytaj więcej »

17 maja 2010 15:29 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o srodowiskowych...

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

17 maja 2010 15:24 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych...

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

11 maja 2010 09:24 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych uwarunkow.

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

11 maja 2010 09:18 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow. uwarunkow.

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

11 maja 2010 09:14 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Regimin, 2010.05.06 Nr 7624/2/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko r. / Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2010 10:59 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s przebudowy drogi gminnej w m Kątki

Regimin,2010.04.26 Nr 7331/410 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte w dniu 04.03.2010 r. na wniosek Gminy Regimin...

czytaj więcej »