Komunikaty

28 stycznia 2014 10:33 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji .....

Regimin,2014.01.28 Nr 6730.14.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

16 stycznia 2014 14:00 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o...

Regimin,2014.01.16 6730.14.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /...

czytaj więcej »

09 stycznia 2014 12:35 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu ....

Regimin,2014.01.09 Nr 6733.3.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

02 stycznia 2014 12:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych ...

Regimin, 2014.01.02 6220.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art. 38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

12 grudnia 2013 15:26 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s warunków zabudowy...

Regimin,2013.12.12 6730.14.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

12 grudnia 2013 14:25 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji ...

Regimin,2013.12.12 6733.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

06 grudnia 2013 15:40 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta miny Regimin w/s środowiskowych uwarunkowań...

Regimin, 2013.12.06 6220.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33 i art. 38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

czytaj więcej »

25 czerwca 2013 10:21 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji ...

Regimin,2013.06.25 Nr 6733.1.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »