Komunikaty

02 października 2018 08:30 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Regimin etap 1

Regimin, dnia 25.09.2018 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

czytaj więcej »

18 września 2018 12:57 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ooś dot. instalacji do przetwarzania odpadów ...

Regimin,2018.09.18 Nr 6220.2.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.1...

czytaj więcej »

24 lipca 2018 11:41 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r....

czytaj więcej »

22 marca 2018 13:34 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s podjęcia postępowania ooś

Regimin,2018.03.21 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 7, art.8, art.9, art.10, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257./,w związku z art. 33 ust.2 pkt 2 tiret a ustawy...

czytaj więcej »

22 grudnia 2017 12:23 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Regimin,2017.12.22 Nr 6733.8.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2017,poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

09 listopada 2017 10:11 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ...

Regimin,2017.11.08 Nr 6220.2.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.2 pkt...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 14:34 | Komunikaty

obwiaszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

Regimin,2017.07.31 Nr 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

24 lipca 2017 12:29 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia....

Regimin,2017.07.21 Nr 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »

19 lipca 2017 10:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia postęp. o lokaliz. inwest. celu publicznego

Regimin,2017.07.18 Nr 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »