Aktualności

18 marca 2016 11:36 | Aktualności

ZAPRASZAMY DO TARGONI - DO NOWO OTWARTEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK
Urząd Gminy pragnie poinformować mieszkańców Gminy Regimin, iż na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Targonie , zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 marca 2016r.  powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  zwany dalej PSZOK

czynny:

Targonie – teren oczyszczalni ścieków  •     Poniedziałek                                        1300 do 1600  

                       a od godz. 16001700   na   telefon  505-606-886


  •     Środa                                                    1300 do 1600   

                       a od godz.  1600 -   1700   na   telefon  505-606-886


  •      Każda pierwsza sobota miesiąca    1000 do 1200 

                                                tylko   na  telefon  505-606-886


 

         Do Punktu mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać m.in. szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, gruz betonowy i ceglany, zużyte opony, odpady zielone, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach, detergenty zwierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, odzież, tekstylia itp.

  UWAGA!

Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie Gminy Regimin (dowodu osobistego, paszportu itp.)

W przypadku osób zamieszkujących na terenie Gminy lecz zameldowanych poza jej granicami - np. potwierdzenie/a dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

        

Więcej na ten temat w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Regimin. Regulamin dostępny w Urzędzie Gminy Regimin pokój Nr 19 i (telefon - 23/681-17-56 w 29), na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Regimin (parter) oraz na stronie UG www.regimin.pl - zakładka „Gospodarka Odpadami Komunalnymi".


przeczytaj zarządzenie  T U T A JPrzeczytano: 10307 razy.| Wydrukuj|Do góry