Aktualności

18 stycznia 2016 11:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN DOTYCZĄCA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI AZBESTU

 

Urząd Gminy w Regiminie

06 – 461 Regimin
www.regimin.pl

tel./fax:  (0-23) 681-17-56 wew. 46

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN

 

 

„UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE

GMINY REGIMIN- VI ETAP“

 

 

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ  WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM DO W.F.O.Ś. I G.W. W WARSZAWIE O UZYSKANIE DOTACJI NA UTYLIZACJĘ WYROBÓW AZBESTOWYCH W ROKU 2016 GMINA REGIMIN ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI ZDJĘCIEM PŁYT AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH  DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ W/W ZADANIA DO DNIA 20.02.2016 POKÓJ NR 7

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Regiminie:

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

2. zgłoszenie do starostwa( do zgłoszenia potrzebna jest mapa do celów

    opiniodawczych z zaznaczonym budynkiem z którego będzie

    usuwany azbest) 

3. wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu

 

    Mapkę można zakupić w Powiatowym Ośrodku Zasobu Geodezyjno -  

    Kartograficznym, ul. Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów 

Przeczytano: 1281 razy.| Wydrukuj|Do góry