Aktualności

18 września 2020 12:57 | Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Regiminie

                                                                                                                    Regimin 17.09.2020 r.

 

 

Mieszkańcy

Gminy Regimin

 

                                                                            

  Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Regiminie z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Regimin.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Regimin.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność  gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Regimin,

2) w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Regimin

3) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Regimin na rok szkolny 2020/2021

4) w sprawie stwierdzenia braku zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Regimin.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach i odpowiedziach,

6. Wolne wnioski i informacje.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 25.09.2020 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie.                                                                                          

 

 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy

                           Józef Mysiakowski

Przeczytano: 230 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny