Aktualności

25 czerwca 2020 10:37 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin


Regimin, 29.06.2020 r.

 

 

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin w dniu 29.06.2020 r. /poniedziałek/ o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej UG.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Jacek Olszewski

 

Przeczytano: 395 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny