Aktualności

24 czerwca 2020 12:47 | Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Regiminie

 

Mieszkańcy

Gminy Regimin

                                                                            

  Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Regiminie z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXII Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Regimin.

3. Przyjęcie protokołu z XXI  Sesji Rady Gminy Regimin.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

1) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadania publicznego,

4) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

5) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Regimin i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

7. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach i odpowiedziach,

8. Wolne wnioski i informacje.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie.                                                                                          

 

 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy

                          

      Józef Mysiakowski

 

Przeczytano: 146 razy.| Wydrukuj|Do góry