Aktualności

20 maja 2020 12:43 | Aktualności

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy RegiminUrząd Gminy w Regiminie informuje, że z dniem 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Regimin, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Przeczytano: 211 razy.| Wydrukuj|Do góry