Aktualności

18 marca 2020 20:10 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin

 

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin w dniu 19.03.2020 r. /czwartek/ o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Regimin.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Opiniowanie projektów uchwał.

 3. Sprawy różne.

 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jacek Olszewski

Przeczytano: 72 razy.| Wydrukuj|Do góry