Aktualności

04 lutego 2020 10:12 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻYWójt Gminy Regimin Zarządzenie nr 8/20  dnia 3 lutego 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2020 roku.

 

W związku z wyborem oferty Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czarni Regimin” oraz oferty Stowarzyszenia Klubu Sportowego VICTORIA Regimin, zawarte zostaną umowy na realizację zadania publicznego stanowiącego zadanie własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2020r.

 

Udzielona zostanie dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w następującej wysokości:

 

1.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin” - 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

2. Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA Regimin – 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

 

W załączeniu Zarządzenie nr 8/20 z dnia 3 lutego 2020 (format PDF)

Przeczytano: 358 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

8.pdf [1.06 MB]