Aktualności

13 stycznia 2020 16:10 | Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie
ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+” w Regiminie z siedzibą w Lekowie 5, 06-461 Regimin

 

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Regimin,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
  • i wiele innych zajęć.

Korzystanie z oferty „Klubu Senior+”” będzie bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie (od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 do 1600).


Termin składania dokumentów upływa – 20.01.2020 r.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600);
  • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, gops.regimin@op.pl

 

W sytuacji, gdy liczba chętnych przewyższy liczbę miejsc w Klubie priorytetowo  będą traktowane osoby: samotne, niepełnosprawne, nie przynależące do jakiejkolwiek organizacji emeryckiej.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020

Przeczytano: 430 razy.| Wydrukuj|Do góry