Aktualności

30 grudnia 2019 08:55 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

 

 

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin w dniu 30.12.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Regimin.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zaopiniowanie uchwały budżetowej na rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Mariusz Barański

Przeczytano: 227 razy.| Wydrukuj|Do góry