Aktualności

23 grudnia 2019 10:11 | Aktualności

Sesja Rady Gminy

 

       

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zmianami) zwołuję Sesję Rady Gminy w Regiminie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Regimin.

4. Przyjęcie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Regimin.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

7. Informacja o pracach Komisji Rady między sesjami.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

    8.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

    8.2. Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2020 rok,

    8.3. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu , Finansów, Planowania,

Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2020 r.

    8.4. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Zdrowia, Spraw Socjalnych,  Kultury,

Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciw Pożarowej na 2020 rok.

    8.5. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

      - odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

11. Zamkniecie obrad.

 

               Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30.12.2019 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie.                                                                                          

 

 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy

                          

             Józef Mysiakowski

 

 

Przeczytano: 399 razy.| Wydrukuj|Do góry