Aktualności

26 listopada 2019 13:07 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin

 

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin w dniu 02.12.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Regimin.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok.
  3. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Jacek Olszewski

Przeczytano: 368 razy.| Wydrukuj|Do góry