Aktualności

25 listopada 2019 09:49 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

KOMUNIKAT w sprawie budowy obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 12 w miejscowości Karniewo, gmina Regimin, powiat ciechanowski

Regimin, 22 listopada 2019r.

B.6220.2.2017.2018.2019

 

KOMUNIKAT

 

        Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081, ze zm.), Wójt Gminy Regimin niniejszym informuje, iż do Urzędu Gminy w Regiminie wpłynęło w dniu 21 listopada 2019 r. pismo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie znak sprawy: WOOŚ-I.4221.256.2019.BS.2 z dnia 20 listopada 2019 r. informujące, iż załatwienie sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 12 w miejscowości Karniewo, Gmina Regimin, powiat ciechanowski nastąpi do dnia 20 marca 2020 r.

 

 Wójt Gminy Regimin

/-/ Mariola Kołakowska

 

W załączeniu:

1. kopia pisma WOOŚ-I.4221.256.2019.BS.2

    z dnia 20.11.2019r.

    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

    w Warszawie

 

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca

2.Strony biorące udział w postępowaniu

    wg  rozdzielnika

3.a/a

 

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy w Regiminie

2. Mieszkańcy wsi Karniewo

Przeczytano: 423 razy.| Wydrukuj|Do góry