Aktualności

05 sierpnia 2019 12:54 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN W SPRAWIE NOWYCH STAWEK ZA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

Gmina Regimin informuje iż w związku z wydaną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - nr Decyzji WA.RZT.070.1.457.16.2018 z dnia 15.07.2019 r., która stała się ostateczna z dniem 29.07.2019 roku w sprawie taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regimin na okres 3 lat, ulegają zmianie stawki opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków wraz z stawką opłat abonamentowych. 

Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 06.08.2019r. 

W załączeniu w/w decyzja w formacie PDF

 

Przeczytano: 645 razy.| Wydrukuj|Do góry