Aktualności

24 lipca 2019 09:53 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW- SUSZA 2019

 

 

W związku z ukazaniem się na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce 7 raportu obejmującego okres od 21 maja do 20 lipca 2019r. - Wójt Gminy Regimin informuje, że został ogłoszony stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Regimin, wobec czego można składać wnioski o oszacowanie szkód.

Wniosek winien zawierać informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR.

Do wniosku należy również załączyć informację o posiadanych zwierzętach gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe (np. kserokopia paszportu, wyciąg zgodności zwierząt z ARiMR, kserokopia księgi stada).

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy Regiminie w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 23 681 17 56 wew. 46. Lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy.

Przeczytano: 1540 razy.| Wydrukuj|Do góry