Aktualności

29 maja 2019 08:45 | Aktualności

Szkolenie LGD "Północne Mazowsze" w ramach naborów wniosków

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”


zaprasza potencjalnych wnioskodawców

do udziału w bezpłatnych szkoleniach
związanych z ogłoszonymi naborami wniosków 03.06-02.07.2019r.


w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.


Szkolenie 31.05.2019r. godz. 13:00-16:00


Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8 (sala konferencyjna)


Dla mieszkańców i podmiotów z gmin:

Ciechanów, Grudusk, Regimin, Sońsk, Opinogóra Górna, Ojrzeń, Gołymin-Ośrodek


W programie m.in.


 • Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej,
 • Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm,
 • Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych,
 • Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury około drogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie),
 • Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym,
 • Odnowa lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci,
 • Lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja
 • Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych,
 • Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD,
 • Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji,
 • Rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych


Planowana grupa uczestników w każdym ze szkoleń 60 - 70 osób.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.


Biuro LGD prowadzi indywidualne konsultacje - zwracamy się z prośbą o wcześniejsze umawianie terminów z pracownikiem LGD - tel. 23 671 12 02Przeczytano: 1250 razy.| Wydrukuj|Do góry