Aktualności

24 kwietnia 2019 16:04 | Aktualności

Obejrzyj najbliższe posiedzenie Rady Gminy

 

 

 

 

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że IX zwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się

w Sali Konferencyjnej urzędu

 30.04.2019 r. o godz.12:00. (wtorek)

 

Obejrzyj posiedzenie na stronie regimin.wideosesja.pl  lub BIP Urzędu zakładka Rada Gminy.Porządek obrad


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Regimin.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

   2/  zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2019 rok

   3/ przystąpienia Gminy Regimin do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”

  4/podwyższenia  do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

  5/określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

   6/ zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie

9. Interpelacje i zapytania Radnych

    - odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

10. Wolne wnioski i informacje

11. Zamkniecie obrad


Przeczytano: 3003 razy.| Wydrukuj|Do góry