Aktualności

09 kwietnia 2019 14:12 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin

Regimin, 09.04.2019r.

6722.3.2019

 

OBWIESZCZENIE


 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin


            Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Regimin Uchwały Nr VII/29/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin. Wnioski do planu należy składać w Urzędzie Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, na piśmie, w terminie do dnia 30.04.2019r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Regimin

                                                                                                                             /-/ Mariola Kołakowska

Przeczytano: 615 razy.| Wydrukuj|Do góry